In hộp giấy, in túi giấy, in vỏ hộp, bao bì carton nhiều năm qua là các sản phẩm mũi nhọn của In Nguyễn Kim. Với dịch vụ chất lượng để tăng thêm giá trị cho sản phẩm thì sản phẩm bao bì như hộp giấy là điều cần thiết nhất. 

Advertisements